793 793 890
Przejdź do treści
Oferta
Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia

W naszej pracy kładziemy nacisk na połączenie empatii w indywidualnym kontakcie oraz wiedzy, zgodnej z obowiązującymi standardami, co daje podstawę do stworzenia bezpiecznej i leczącej relacji terapeutycznej. Stosujemy odpowiednie, indywidualnie dobrane metody leczenia (w razie potrzeby można je łączyć).

Psychoterapia dorosłych:
Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia przez rozmowę. Nie polega na dawaniu rad i recepty na życie, czego często oczekują pacjenci, nie jest też „wygadywaniem się”, jak z przyjacielem. To forma profesjonalnego oddziaływania terapeutycznego, w którym najważniejsza jest relacja, jaka tworzy się między psychoterapeutą a pacjentem. W relacji tej, która ma charakter leczący, psychoterapeuta jest osobą mającą wiedzę psychologiczną i kompetencje do udzielania profesjonalnej pomocy. Dzięki temu możliwa jest zmiana u pacjenta – nie tylko w zakresie zmniejszenia objawów, ale także większego rozumienia siebie i mechanizmów działania. Psychoterapia pomaga też w rozwoju osobistym i poprawie relacji z innymi.
 
Psychoterapia skuteczna jest m.in. w:
 
 • zaburzeniach i stanach lękowych (dawniej nazywanych nerwicą)
 • fobiach (w tym fobii społecznej)
 • depresji (także depresji ciążowej i poporodowej)
 • zaburzeniach osobowości
 • zaburzeniach jedzenia (anoreksja, bulimia)
 
Psychoterapeuci przyjmujący w Empatii:
 

Psychoterapeuci prowadzący terapię on-line (skype) dla osób mieszkających za granicą:

 
Psychoteraphy in English:

dr Katarzyna Mika-Łabuz (on-line, skype)
Konsultacje seksuologiczne:
Konsultacje obejmują jedną lub kilka rozmów z seksuologiem, których celem jest diagnoza problemu, wstępne określenie przyczyn powstałej trudności oraz dobranie odpowiedniej metody pomocy. Na konsultację można udać się samemu lub z partnerem. Czasami wystarczającą formą wsparcia jest porada lub sugestia. W innych sytuacjach wskazana jest psychoterapia, farmakoterapia, lub skierowanie do lekarza innej specjalności.
 
Konsultację seksuologiczną warto odbyć w sytuacji, gdy występują między innymi:
 
 • zaburzenia w osiąganiu satysfakcji seksualnej, potrzebach seksualnych, przezywaniu orgazmu
 • ból i dyskomfort podczas zbliżeń
 • zaburzenia wzwodu, przedwczesny lub opóźniony wytryskbrak satysfakcjonujących i trwałych związków intymnych
 • konflikty i kryzysy w związku lub małżeństwie
 • kryzysy związane z rozstaniem lub rozwodem
 • niedopasowanie seksualne partnerów
 • uzależnienie od zachowań seksualnych, między innymi od pornografii i cyberseksu, nadmierny popęd seksualny
 
Seksuolodzy prowadzący konsultacje seksuologiczne w Empatii:

Psychoterapia zaburzeń seksualnych:
Psychoterapia jest jedną z metod leczenia  zaburzeń seksualnych, polegająca na regularnych spotkaniach z seksuologiem psychoterapeutą, pracującym w nurcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. (tutaj odnośniki do tych dwóch nurtów)
Wskazaniem do psychoterapii jest zazwyczaj psychologiczne podłoże zaburzeń, obejmujące często szerszy obszar życia pacjenta, a nie tylko sferę seksualną. Dlatego psychoterapia zaburzeń seksualnych obejmuje zazwyczaj nie tylko pracę w zakresie zmniejszenia objawów zaburzeń seksualnych, ale także w zakresie trudności psychologicznych, w relacjach z innymi, lepszego rozumienia siebie i własnych mechanizmów działania.

Seksuolodzy prowadzący psychoterapię zaburzeń seksualnych w nurcie psychodynamicznym:


Seksuolodzy prowadzący psychoterapię zaburzeń seksualnych w nurcie poznawczo-behawioralnym:

Diagnostyka psychologiczna dzieci:
Rozwój dziecka jest procesem, który z różnych powodów może ulec zakłóceniu. Najczęściej problemy, które się pojawiają, mają charakter przejściowy i rozwojowy, nie zawsze jednak rodzice umieją to ocenić. Psycholog kliniczny, specjalizujący się w diagnostyce dzieci, ma wiedzę z zakresu prawidłowych i nieprawidłowych wzorców rozwoju.
 
Diagnostyka psychologiczna dziecka jest procesem złożonym i wymaga najczęściej kilku spotkań. Wyjątkiem są niemowlęta do pierwszego roku życia, na których zbadanie wystarcza najczęściej jedna wizyta. W badaniu psychologiczym dzieci, oprócz wywiadu i obserwacji, istotne jest właściwe i adekwatne zastosowanie testów i narzędzi diagnostycznych, dobranych precyzyjnie do wieku, zgłaszanych problemów i celu badania. Dopiero na podstawie tych danych i ich interpretacji możliwe jest wyciąganie wniosków, postawienie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie ewentualnych dalszych interwencji (psychoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju itp.).
 
Planując wizytę z dzieckiem warto powiedzieć mu po co idzie i czego może się spodziewać. Badanie psychologiczne nie jest nieprzyjemne, a wręcz często jest traktowane jako forma zabawy. Ważne, żeby dziecko było zdrowe, w dobrej formie, wyspane i najedzone. Po szczepieniach i chorobie warto odczekać przynajmniej tydzień przed planową wizytą.
 
Przeprowadzamy badanie psychologiczne dzieci do 10 roku życia.
 
Obszary diagnostyki psychologicznej dzieci m.in:

-     profilaktyka rozwoju u dzieci z grup ryzyka (głównie wcześniaki – PROGRAM WCZEŚNIAK)
-     ADHD (nadpobudliwość, impulsywność)
-     całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
-     zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy
-     zaburzenia uwagi (także trudności w uczeniu się)
-     ocena funkcji poznawczych i ilorazu inteligencji (także dzieci wybitnie uzdolnionych)
-     trudności z zachowaniem
-     stany lękowe
 
Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży przyjmujący w Empatii:

Psychoterapia dzieci i młodzieży:
Psychoterapia nie ma na celu „naprawienia dziecka”. To proces, w którym chodzi nie tylko o usunięcie objawów, bo to one najczęściej doprowadzają do zgłoszenia się do psychologa. To pomoc w zrozumieniu źródła i przyczyn wystąpienia nieprawidłowości zakłócających rozwój dziecka, przepracowaniu ich, wzmocnienie dziecka i wsparciu go w rozwijaniu kompetencji adekwatnych do wieku, poprawę relacji z ważnymi osobami.

Forma psychoterapii dziecka zależy od jego wieku. W przypadku tych najmłodszych – do ok. 2 roku życia najczęściej ma postać spotkań z mamą lub  z obojgiem rodziców. Trudności dziecka, z którymi zgłaszają się rodzice, często związane są z tym, co dzieje się w relacji z opiekunami, a nawet ich osobistymi trudnościami. Psychoterapeuta z wykształceniem systemowym i rozumieniem takich procesów, może zidentyfikować zakłócenia i pomóc w ich przepracowaniu, poprawiając komfort życia rodziny i wspierając optymalny rozwój dla dziecka.

Dzieci w wieku przedszkolnym zazwyczaj uczestniczą w psychoterapii samodzielnie, a spotkania samego psychoterapeuty z rodzicami odbywają się co jakiś czas. Dla takich dzieci formą terapii  jest zabawa, odpowiednio moderowana przez psychologa i mająca jasno określony cel. Im starsze dziecko, tym więcej rozmowy. Psychoterapia adolescentów bardzo zbliżona jest już do psychoterapii osób dorosłych i opiera się na specyficznym, leczącym dialogu.

Wskazania do psychoterapii dzieci i młodzieży:

-     zaburzenia rozwojowe
-     całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
-     ADHD
-     stany lękowe (także nasilone lęki separacyjne)
-     fobie
-     mutyzm wybiórczy
-     moczenie nocne
-     zanieczyszczanie i problemy z wypróżnianiem (także tzw. zaparcia nawykowe)
-     tiki
-     zaburzenia przywiązania
-     stany po przeżyciu traumy
-     trudne doświadczenia życiowe (rozwód rodziców, utrata członka rodziny)
-     stany depresyjne i obniżonego nastroju
-     trudności w relacjach z rówieśnikami
-     trudności i zaburzenia w zachowaniu
-     zaburzenia jedzenia

Psychoterapeuci dziecięcy przyjmujący w Empatii:

Seksuolog dzieci i młodzieży:
Seksuolog dzieci i młodzieży prowadzi konsultacje obejmujące wsparcie i zalecenia dla rodziców, oraz jeśli zaistnieje potrzeba, wsparcie i psychoterapię dzieci. Posiada wiedzę dotyczącą prawidłowych oraz nieprawidłowych wzorców rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży i potrafi ocenić, czy zachowania niepokojące rodziców mają charakter przejściowy i mieszczą się w granicach norm rozwojowych, czy są nieprawidłowe i wymagają interwencji specjalisty. Pierwsze spotkanie dotyczące osoby niepełnoletniej odbywa się tylko z rodzicami. Konsultacje z rodzicami obejmują dzieci od 3 roku życia. Psychoterapią mogą być objęte dzieci powyżej 7 roku życia.
 
Wskazania do konsultacji seksuologicznej to między innymi:

      zaburzenia w zakresie identyfikacji płciowa, kształtowania tożsamości psychoseksualnej
      masturbacja dziecięca
      ekshibicjonizm dziecięcy
      niepokojące dziecięce zachowania oraz zabawy o charakterze seksualnym
      nadmierne zainteresowanie seksualnością, pornografią
      trudności dotyczące określenia, ujawnienia, akceptacji orientacji seksualnej

Seksuolog dzieci i młodzieży przyjmujący w Empatii:
 
Opinie psychologiczno-seksuologiczne dla osób transpłciowych oraz wsparcie dla osób LGBT :
Pomoc w procesie korekty płci, obejmująca wsparcie, porady i diagnostykę psychologiczno-seksuologiczną oraz psychiatryczną wraz z wystawieniem opinii, wymaganych do sądowej korekty płci. Wsparcie i psychoterapia dla osób LGBT, przechodzących trudności życiowe, trudności psychiczne, stres mniejszościowy, problemy z akceptacją, kryzysy w związku.

Seksulodzy prowadzący diagnostykę i opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne:


Seksuolodzy prowadzący wsparcie dla osób LGBT:


Lekarz prowadzący opiniowanie psychiatryczne:

Konsultacje lekarskie w zakresie psychiatrii i seksuologii :
Konsultacje z lekarzem, obejmujące diagnozę trudności psychologicznych lub seksuologicznych, skierowanie na specjalistyczne badania, gdy zaistnieje taka potrzeba oraz leczenie farmakologiczne ( za pomocą leków przepisanych na receptę).

Specjalista psychiatra:

Terapia par :
Terapia pary polega na regularnych spotkaniach z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Jej celem jest pomoc w odbudowaniu intymności, bliskości, komunikacji pomiędzy partnerami, zrozumienia, zaufania. Przepracowanie nieuświadomionych mechanizmów negatywnie wpływających na związek, uwolnienie urazów, żalu i konfliktów, naukę samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości.. Obejmuje pomoc w zakresie odbudowania życia seksualnego i poprawy jego jakości. Terapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym lub poznawczo-behawioralnym.

Psychoterapeuci prowadzący terapię par:


Seksuolodzy prowadzący terapię par:


Psychoterapia psychodynamiczna

Jest to psychoterapia długoterminowa (trwa minimum pół roku), skoncentrowana na poszukiwaniu i przepracowywaniu w relacji terapeutycznej nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych, które powodują wystąpienie uciążliwych objawów psychicznych oraz seksualnych. Polecana osobom, które chcą całościowo przyjrzeć się swojemu życiu i lepiej zrozumieć swoje mechanizmy i zachowania.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Jest to terapia krótkoterminowa, jej celem jest zmiana niewłaściwych utrwalonych zachowań, przekonań i zniekształceń rzeczywistości prowadzących do powstawania zaburzeń psychicznych i seksualnych.


 ul. Szlak 8A/5
     Kraków
 tel. 793 793 890
 ul. Szlak 8A/5
     Kraków
 tel. 793 793 890
 ul. Szlak 8A/5
     Kraków
 tel. 793 793 890
 ul. Szlak 8A/5, Kraków

 793 793 890
 sekretariat@empatia-krakow.pl
Wróć do spisu treści