793 793 890
Przejdź do treści

dr n. zdr. Izabella Grzyb - specjalista psycholog kliniczny, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Kierownik Poradni Psychoterapeutycznej
Godziny przyjęć:

Poniedziałek 13-19
Czwartek 8-17

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń!
793 793 890

Wykształcenie:

 • psychologia, Uniwersytet Jagielloński (2002)
 • 4-letni kurs psychoterapii psychodynamicznej, Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (2009)
 • tytuł doktora nauk o zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, temat pracy: Czynniki psychologiczne w etiopatogenezie porodów przedwczesnych (2016)
 • ukończona egzaminem specjalizacja z psychologii klinicznej w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (2019)

Moją fascynacją zawodową jest rozwój dziecka od najwcześniejszych miesięcy życia, zarówno ten normatywny jak i nieprawidłowy. Diagnostyka dzieci jest procesem tak trudnym, jak pasjonującym i wymagającym od klinicysty ciągłego dokształcania, a ja przez całe swoje życie zawodowe, odczuwam głód wiedzy i potrzebę nieustannej nauki. Być może dlatego moja droga w zawodzie kilka razy zmieniła kierunek.
 

Zaczynałam jako psychoterapeuta dorosłych, potem zajęłam się, co zresztą kontynuuję poniekąd do dziś, diagnostyką i konsultacjami kobiet leczących się z powodu niepłodności oraz w ciąży i po porodzie. Dla mnie był to intelektualnie wyjątkowo płodny czas, bo niemal równolegle urodziła się moja praca doktorska, a także zaciekawienie rozwojem, wzmocnione pracą w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Stąd też w ogóle dzieci na mojej drodze zawodowej. Po ukończeniu specjalizacji miałam już pewność, że diagnostyka i profilaktyka rozwoju najmłodszych pacjentów, to coś co daje mi największą frajdę w pracy.
 

Pomimo, że w 2011 roku założyłam Empatię, a obecnie kieruję zespołem psychologów, nie mogę żyć bez szpitala. Od 2011 roku nieprzerwanie związana jestem ze Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym Ujastek. Od 2009 konsultuję też pacjentów Centrum Medycznego Macierzyństwo. Pracowałam także w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Obszary pracy w Empatii:

 • konsultacje kobiet leczących się z powodu niepłodności oraz w ciąży i po porodzie
 • profilaktyka rozwoju u dzieci z grup ryzyka (głównie wcześniaki)
 • diagnostyka psychologiczna przy podejrzeniu ADHD lub cech nadpobudliwości, impulsywności
 • diagnostyka psychologiczna przy podejrzeniu całościowych zaburzeń rozwoju -autyzm, Zespół Aspergera
 • diagnostyka psychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • badanie rozwoju, inteligencji, funkcji poznawczych u dzieci z trudnościami uczenia, zaburzeniami uwagi lub innymi trudnościami rozwojowymi
 • badanie inteligencji – z podaniem wartości IQ oraz lepiej i słabiej rozwiniętych funkcji u dzieci prawidłowo rozwijających się (określenie ścieżek rozwoju), z trudnościami w uczeniu oraz dzieci z wybitnymi uzdolnieniami
 • ocena gotowości szkolnej (nie prowadzę jednostki oświatowej, dlatego opinia może być wykorzystana dla Państwa wiedzy, ale może nie być respektowana przez szkołę)
 • diagnostyka różnicowa dzieci sprawiających problemy z zachowaniem w przedszkolu i szkole

 ul. Szlak 8A/5
     Kraków
 tel. 793 793 890
 ul. Szlak 8A/5
     Kraków
 tel. 793 793 890
 ul. Szlak 8A/5
     Kraków
 tel. 793 793 890
 ul. Szlak 8A/5, Kraków

 793 793 890
 sekretariat@empatia-krakow.pl
Wróć do spisu treści